11 دنبال‌ کننده
1 هزار بازدید ویدیو

معاملات بر شرط

انجام و لغو

165 بازدید 2 ماه پیش

ویرایش زمانی

78 بازدید 2 ماه پیش

فروش پس از خرید

82 بازدید 2 ماه پیش

خرید از محل فروش

144 بازدید 2 ماه پیش

بخش چهارم اعلانها

69 بازدید 2 ماه پیش

بخش سوم اعلانها

59 بازدید 2 ماه پیش

بخش دوم اعلانها

67 بازدید 2 ماه پیش

بخش اول - حد سود و ضرر

207 بازدید 2 ماه پیش

مقدمه معاملات بر شرط

167 بازدید 2 ماه پیش
نمایش بیشتر