327 دنبال‌ کننده
78 هزار بازدید ویدیو

یادگیری ژرف پیشرفته

مباحث ویژه 2 - جلسه 15 (image captioning)

1.3 هزار بازدید 1 سال پیش

مباحث ویژه 2 - جلسه 10 ( Word Embeddings)

1.7 هزار بازدید 1 سال پیش

مباحث ویژه 2 - جلسه 7

1.5 هزار بازدید 1 سال پیش

مباحث ویژه 2 - جلسه 6

1.7 هزار بازدید 1 سال پیش

مباحث ویژه 2 - جلسه 5

1.6 هزار بازدید 1 سال پیش

مباحث ویژه 2 - جلسه 4

1.6 هزار بازدید 1 سال پیش

مباحث ویژه 2 - جلسه 3

1.7 هزار بازدید 1 سال پیش

مباحث ویژه 2 - جلسه 2

1.8 هزار بازدید 1 سال پیش

مباحث ویژه 2 - جلسه 1

4.1 هزار بازدید 1 سال پیش
نمایش بیشتر