547 دنبال‌ کننده
671 هزار بازدید ویدیو

برنامه تلویزیونی چیستا

ارکستر موسیقی با یخ خشک!

2.6 هزار بازدید 3 سال پیش

تولید نور

959 بازدید 3 سال پیش

وجود جریان الکتریکی در مغز مداد

1.5 هزار بازدید 3 سال پیش

گرما ونور

889 بازدید 3 سال پیش

استکان جالب

2.1 هزار بازدید 3 سال پیش

نامه نامرئی!!!!

762 بازدید 3 سال پیش

خطای دید

1.4 هزار بازدید 3 سال پیش

خطای دید

839 بازدید 3 سال پیش

خطای دید

586 بازدید 3 سال پیش

خطای دید

1.4 هزار بازدید 3 سال پیش

آینه ها و کاربرد آن ها....

1.8 هزار بازدید 3 سال پیش

شکست نور

1.7 هزار بازدید 3 سال پیش

آزمایشات عمل و عکس العمل...

1.7 هزار بازدید 3 سال پیش

عمل و عکس العمل

1 هزار بازدید 3 سال پیش

قانون سوم نیوتن

2.7 هزار بازدید 3 سال پیش

چرخیدن وی صفحه متحرک!!!!!!!

374 بازدید 3 سال پیش

موشک...

745 بازدید 3 سال پیش

خطاهای چشم...

690 بازدید 3 سال پیش

روشن شدن لامپ...

2.6 هزار بازدید 3 سال پیش

نحوه ی حرکت مولکول ها

1 هزار بازدید 3 سال پیش

آزمایش علمی جذاب

3.7 هزار بازدید 3 سال پیش

فشار هوای داخل بطری آب و خارج آن

2.3 هزار بازدید 3 سال پیش

خطای دید

1.5 هزار بازدید 3 سال پیش

نیتروژن مایع و دمای آن

1 هزار بازدید 3 سال پیش
نمایش بیشتر