گروه آموزشی هفت (مرتضی احسانی )

14.6 هزار دنبال‌ کننده
13 میلیون بازدید ویدیو

پایه ششم دبستان

2.8 هزار بازدید 1 سال پیش
9.4 هزار بازدید 1 سال پیش
8.7 هزار بازدید 1 سال پیش
2.2 هزار بازدید 1 سال پیش
2.4 هزار بازدید 1 سال پیش
9.7 هزار بازدید 1 سال پیش
2.7 هزار بازدید 1 سال پیش
1.8 هزار بازدید 1 سال پیش
2.6 هزار بازدید 1 سال پیش
1.2 هزار بازدید 1 سال پیش
4.7 هزار بازدید 1 سال پیش
13 هزار بازدید 1 سال پیش
15.3 هزار بازدید 1 سال پیش
نمایش بیشتر