665 دنبال‌ کننده
2.3 میلیون بازدید ویدیو

AUTOMATIC TRANSMISSIONS

Lock-Up Torque Converter

انجمن چراغ چک
1.1 هزار بازدید ۲ سال پیش

Fluid Flow

انجمن چراغ چک
283 بازدید ۲ سال پیش

Cooling

انجمن چراغ چک
309 بازدید ۲ سال پیش

Torque Multiplication

انجمن چراغ چک
221 بازدید ۲ سال پیش

Converter Operation

انجمن چراغ چک
158 بازدید ۲ سال پیش

Single Stage Oil Flow

انجمن چراغ چک
186 بازدید ۲ سال پیش

Valve Functions

انجمن چراغ چک
618 بازدید ۳ سال پیش

Spool Valves

انجمن چراغ چک
549 بازدید ۳ سال پیش

Line Pressure

انجمن چراغ چک
377 بازدید ۳ سال پیش

Kick Down Valve

انجمن چراغ چک
357 بازدید ۳ سال پیش

Governor Valve

انجمن چراغ چک
551 بازدید ۳ سال پیش

Governor Function

انجمن چراغ چک
320 بازدید ۳ سال پیش

Gear Selector Valve

انجمن چراغ چک
229 بازدید ۳ سال پیش

Control Valves

انجمن چراغ چک
578 بازدید ۳ سال پیش

2-3 Shift Valve

انجمن چراغ چک
222 بازدید ۳ سال پیش

1-2 Shift Valves

انجمن چراغ چک
266 بازدید ۳ سال پیش
نمایش بیشتر