135 دنبال‌ کننده
1 میلیون بازدید ویدیو

خمكن،پرس برک CNC و گیوتین

1.3 هزار بازدید 4 سال پیش
1.3 هزار بازدید 4 سال پیش
1.9 هزار بازدید 4 سال پیش
5.5 هزار بازدید 4 سال پیش
4.9 هزار بازدید 4 سال پیش
1.2 هزار بازدید 4 سال پیش
1.1 هزار بازدید 4 سال پیش
1.3 هزار بازدید 4 سال پیش