ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار
564 دنبال‌ کننده
92.6 هزار بازدید ویدیو

یادگیری ژرف پیشرفته

1.4 هزار بازدید 2 سال پیش
1.7 هزار بازدید 2 سال پیش
1.8 هزار بازدید 2 سال پیش
1.7 هزار بازدید 2 سال پیش
1.8 هزار بازدید 2 سال پیش
1.9 هزار بازدید 2 سال پیش
2 هزار بازدید 2 سال پیش
4.7 هزار بازدید 2 سال پیش