274 دنبال‌ کننده
19.3 هزار بازدید ویدیو
8 بازدید 4 هفته پیش

فلوچارت شکل نموداری یک الگوریتم است. برنامه نویسان پیش از آغاز نوشتن برنامه کامپیوتر از طریق زبان های برنامه نویسی، لازم دارند تا فلوچارت برنامه مورد نظر را ترسیم کنند. در این قسمت قواعد رسم فلوچارت و یک مثال کاربدی از آن توضیح داده می شود.

آموزش مبانی برنامه نویسی فلوچارت و الگوریتم با رویکرد حل مساله

8 بازدید 4 هفته پیش

فلوچارت شکل نموداری یک الگوریتم است. برنامه نویسان پیش از آغاز نوشتن برنامه کامپیوتر از طریق زبان های برنامه نویسی، لازم دارند تا فلوچارت برنامه مورد نظر را ترسیم کنند. در این قسمت قواعد رسم فلوچارت و یک مثال کاربدی از آن توضیح داده می شود.

نمایش بیشتر