13 دنبال‌ کننده
38.9 هزار بازدید ویدیو
709 بازدید 1 ماه پیش

به دیالوگ خوانی جمشیدی دقت کنین داره دیالوگای درخشانی رو هم زمزمه میکنه

دیگر ویدیوها

87 بازدید 3 روز پیش
14 بازدید 6 روز پیش
324 بازدید 2 هفته پیش
226 بازدید 2 هفته پیش
62 بازدید 2 هفته پیش
152 بازدید 2 هفته پیش
798 بازدید 3 هفته پیش
399 بازدید 1 ماه پیش
61 بازدید 1 ماه پیش
443 بازدید 1 ماه پیش
313 بازدید 1 ماه پیش
663 بازدید 1 ماه پیش
21 بازدید 1 ماه پیش
33 بازدید 1 ماه پیش
12 بازدید 1 ماه پیش
2.2 هزار بازدید 1 ماه پیش
385 بازدید 1 ماه پیش
89 بازدید 1 ماه پیش
337 بازدید 1 ماه پیش
650 بازدید 1 سال پیش
1.4 هزار بازدید 1 سال پیش
152 بازدید 2 سال پیش
549 بازدید 2 سال پیش
1.9 هزار بازدید 2 سال پیش
939 بازدید 2 سال پیش
1 هزار بازدید 2 سال پیش
17.3 هزار بازدید 2 سال پیش
3.5 هزار بازدید 2 سال پیش
463 بازدید 3 سال پیش
نمایش بیشتر