یک خانواده؛ یک نارتب

152
نارتب
نارتب 13 دنبال‌ کننده

با استفاده از قابلیت مدیریت تبلت در تبلت‌‎های نارتب می‌توان چند کاربر با سطح دسترسی مختص به خود تعریف کرد.

نارتب
نارتب 13 دنبال کننده