تعلیف دام به کمک علوفه هیدروپونیک رویشگر

17,254
رویشگر
رویشگر 55 دنبال‌ کننده

اتاق کشت علوفه هیدروپونیک رویشگر با توجه به اهمیت صرفه جویی در مصرف آب در بخش دامپروری و کشاورزی در ایران، برآن شدیم سیستم های نوین تولید علوفه در جهان را معرفی کنیم . افزایش ظرفیت تولیدات دامی. جلوگیری از کشتار دام ها قبل از وزن مطلوب و استفاده بهینه از منابع موجود. عدم وابستگی به شرایط محیطی و جوی. دستیابی به توسعۀ پایدار با استفاده از روش تولید علوفه هیدروپونیک

رویشگر
رویشگر 55 دنبال کننده