باز کردن مجراری ادرار- درمان تنگی مجرا- دکتر میرصادقی

1,314
تنگی مجرا . . به وجود آمدن اسکار و فیبروز در مجرای ادرار می تواند باعث باریک کردن مجرا شود. “تنگی مجرای ادرار” موجب محدود کردن جریان ادرار از مثانه به سمت بیرون شده و در نتیجه باعث به وجود آمدن مشکلات بسیاری در مجاری ادراری مانند تورم و عفونت و علایم سوزش ادرار می شود. درمان تنگی مجرای ادرار با روش های جراحی و غیر جراحی امکان پذیر است ولی در ابتدا باید علت اصلی بیماری تشخیص داده شود. . . . دکتر میرصادقی - ۰۲۱۲۸۴۲۱۴۴۱ -www.drmirsadeghi.com
pixel