لیزر موهای زاید ناحیه تناسلی و بدن - دکتر میرصادقی

3,384

موهای زاید بدن به خودی خود ازار دهنده نمیباشد اما در افرادی که موهای بدن یا ناحیه ی تناسلی آنها ضخیم بوده یا تراکم موهای آنها زیاد باشد ٬فرد دچار احساس ناراحتی و ناخوشایندی میشود . با تغییر در الگوهای پوشش و رواج استفاده از لباس های تنگ و کشی در بین مردم ٬ این مشکلات بیشتر به چشم می آید و برای افراد دردسر ساز شده است ٬‌زیرا حرارت و رطوبت بدن مخصوصا در افرادی که دارای موهای زاید ضخیم و پر پشت میباشند ٬ حبس شده و به مرور احساس سوزش و عرق سوز شدگی و خارش در ناحیه تناسلی برای فرد به همراه دارد . تلفن مرکز لیزر

pixel