گزیده قسمت 5 : کسب و کارهای نوین در اتاق بازرگانی

480

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان تهران، به عنوان حامی کسب و کارهای نوین، بانی حضور 12 استارتاپ منتخب در نمایشگاه بین المللی جیتکس دوبی 2017 شد. از همین روز با مدیر کسب و کارهای نوین این اتاق، آقای امید هاشمی گپ و گفت کوتاهی انجام دادیم.

pixel