حواشی دانشگاه آزاد در هفته ای که گذشت | متن و حاشیه 25

9,095

در این قسمت از برنامه متن و حاشیه به اعتراض اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان مرکزی پرداختیم. انگیزه پیرترین دانشجوی کشور برای تحصیل یکی دیگر از موضوعات مطرح شده در این بسته خبری است.

filimo
تگزاس 2
%97
پس از ماجراهای قسمت اول تگزاس ساسان به همراه بهرام و آلیس به ایران برمی گردند. پدر بهرام آقا بابک و مادر ساسان سوری جون به دنبال آنها می آیند، اما ساسان نمی داند که آن دو زن و شوهر هستند. بهرام با یک اشتباه جدید دلارهای خود در چمدان جاساز کرده، چمدان جابه جا می شود، آدم های کارلوس به سراغ آنها می آیند و ساسان و بهرام دوباره وارد ماجراهای جدیدی می شوند.