لبخند لثه ای | دندانپزشکی سیمادنت

1,985

لبخند لثه ای به لبخندی گفته می شود که در آن تناسب بین لب ها، لثه ها و دندان ها به هم خورده باشد. یکی از علل این مشکل اتصال بین لثه ها و لب های بالا است. اگر مشکل وجود بافت بیش از حد لثه باشد، متخصص لثه عمل جراحی لثه (جینجیوکتومی) را انجام می دهد. بافت اضافی لثه در این عمل برداشته و به گونه ای شکل داده می شود که بخش بیشتری از دندان ها مشخص شود و لبخند زیباتر شود. دندانپزشکی سیمادنت www.simadent.com

مانکن - قسمت 12
%95
کارگردان: حسین سهیلی زاده مدت زمان: 50 دقیقه
مانکن - قسمت 12