معرفی چهار رنگ جدید دسته PS4 توسط سونی

679

معرفی چهار رنگ جدید دسته PS4 توسط سونی طبق اعلام شرکت سونی این رنگهای جدید پاییز امسال وارد بازار جهانی میشوند. اطلاعات بیشتر در سایت سونی ایران www.sonyiran.com تلفن: ۵۷ ۴۷ ۳۷ ۸۸ ۰۲۱

www.sonyiran.com
www.sonyiran.com 39 دنبال کننده