مقتل_الحسین در آلمان

1,538
سال گذشتۀ میلادی در جلسه ای که از جانب خانۀ فرهنگ ایران در برلین برقرار بوده است، شخصیتی ناشناس آلمانی که مهمان بوده است یک حافظه 2 گیگا بایتی را به یکی از محققین شیعی با نام سید_علی_موجانی تقدیم می کند پس از بررسی های این حافظه معلوم میشود این منبع، فایل 225 صفحه ای از یک گزارش قدیمی بوده است که 140 سال پیش به درخواست یک شاهزاده آلمانی در یکی از ایالت های جنوبی این کشور اروپایی ترجمه می گردد.
فطرس مدیا 1.1 هزار دنبال کننده
pixel