چرا در بورس سرمایه گذاری کنیم؟

299

مهم ترین هدف مالی هر شخص افزودن به سرمایه خویش است. تا با اطمینان خاطر از آینده با آسودگی بیشتر زندگی کند. در همین راستا سرمایه گذاری مناسب یکی از مهم ترین دغدغه های افراد است. بورس بازاری است که انواع دارایی ها در آن خرید فروش می شوند البته بازار بورس تفاوت های عمده ای از قبیل شفافیت، رسمی بودن، داشتن قوانین مشخص و حمایت دولت از سهامداران و … با بازارهای شناخته شده دیگر دارد.