مظلومیّت یاقوت ۴۸ - بخش۱۴ - نقش مردم در مشکلات جامعه

236

بصیرت نشان دادن مردم، سبب حل خیلی از معضلات می شود. به عنوان نمونه: باعث انتخاب مسئولین لایق، شناخت منافقین و قطع نفوذ آن ها، شناخت صحیح اسلام و منحرف نشدن جامعه از ارزشها و آرمان ها و... ولی اگر تحلیل ضعیف بود، مردم، مؤمنانه در رکاب دشمن علیه اسلام و مسلمین می جنگند. / مجموعه کلیپ های «مظلومیّت یاقوت» با بیانی ساده، نوین و جامع، به پاسخگویی شبهاتی پیرامون دین و سیاست، ولایت فقیه و... می پردازد.