شعرخوانی آیینی محمد میلانی شاعر جوان ارومیه ای

71

شعرخوانی آیینی محمد میلانی شاعر جوان ارومیه ای در ویژه برنامه دیدار با شاعران و شعرخوانی باعنوان چکامه های رجب به مناسبت هفته هنر انقلاب اسلامی و اعیاد شعبانیه