فناوری نانو کفش ها را آبگریز می کند

737

شرکت سپنتا نوین ویرا با بهره گیری از فناوری پلاسما کفش هایی با خاصیت آبگریزی به تولید رسانده است. این کفش ها با استفاده از دستگاه پلاسمادژ که توسط شرکت بسا فن آوران نصیر ساخته شده، آبگریز شده اند. در این ویدئو با این کفش ها بیشتر آشنا می شوید.