جلسه 11 پروپوزال نویسی: آموزش نحوه نوشتن متغیرهای تحقیق

200

در این جلسه از بسته آموزشی پروپوزال نویسی نحوه نوشتن متغیرهای تحقیق آموزش داده شده است. لینک مشاهده نسخه کامل ویدئو در: http://rayanthesis.ir/content?i=1564907906