پیام حجت حضرتی مدیر واحد #گلستان برای دانش آموزان فارغ التحصیل پایه نهم

43

پیام حجت حضرتی مدیر واحد #گلستان برای دانش آموزان فارغ التحصیل پایه نهم را در این ویدیو ببینید و بشنوید‌.