مایکروسافت اولین فروشگاه فیزیکی خود را در اروپا افتتاح کرد

67

وقتی به مایکروسافت فکر می کنید احتمالا اولین چیزی که در ذهن شما مجسم می شود مایکروسافت آفیس است........و نه دقیقا چیزهایی که شما در این خیابان اصلی می خرید............. .....................نیکپیام رسانه کسب و کار ایرانیان .........................................................................www.nikpayam.com/news