نحوه شکل گیری یک عادت جدید و مسیر عصبی در مغز

456
وقتی ما یک مهارت و یا یک رفتار جدید را فرا می گیریم در حقیقت در مغز ما (به اصطلاح) یک مسیر عصبی جدید بین سلول ها (یا همان نورون های مغزی) شکل می گیرد
pixel