داغترین‌ها: #یورو ۲۰۲۰

تصویر بادگیر پشت اسکناس دو هزار تومانی متعلق به کجاست؟

128
گزارش مرجان حاجی رحیمی از سرگذشت بادگیری که تنها در پشت یک اسکناس، باقی مانده و خبری از جهانی شدن این فناوری بومی به گوش نمی رسد. امارات شش سال پیش در یونسکو در تلاش برای ثبت بادگیرها به نام خود بود. @GeraaMedia
pixel