دستگیری سارقان مسلح در تهران

1,600
آپارتیوب
آپارتیوب 2.3 هزاردنبال‌ کننده

پلیس آگاهی با یورش به خانه ی سارقان مسلح تعداد زیادی از آنها را دستگیر کرد.

آپارتیوب
آپارتیوب 2.3 هزار دنبال کننده