صراط مستقیم / دکتر مرتضی مردیها

172
ACADEMYHONARSHAMSE 51 دنبال‌ کننده

دپارتمان علوم انسانی آکادمی هنر شمسه / در این دوره، طی چهار جلسه به بیان این امر پرداخته شده است که در چهار حوزۀ علم، هنر، اخلاق، و زندگی، میزان مطلق هایی که همه ما انسانها به آنها باور داریم بسیار بیش تر از آن چیزی است که در تصور ماست. به عبارتی، فاصله هایی که به عنوان اختلاف فرهنگی مورد توجه قرار می گیرند در مقابل مشترکات ما بسیار ناچیز می باشند. در هر جلسه به یکی از حوزه های فوق پرداخته شده و چگونگی افزون بودن حجم مشترکات ما در مقابل وجه اختلافات، مورد بررسی قرار گرفته است.

ACADEMYHONARSHAMSE 51 دنبال کننده
pixel