برنامه دوربین؛ قسمت 10؛ مراسم رژه برای شرکت درمسابقه گاو بازی؛ شبکه جهانی جام جم

350

قسمت دهم ؛ بخش ویدئوهای ارسالی مخاطبان موضوع: مراسمی که در آن گاوبازها و شرکت کنندگان و تماشاچیان با هم به محل مسابقه میروند؛ درآمد این مسابقه یه خیریه داده میشود. ارسالی از: علی حیدری از هیوستون شما هم میتوانید ویدئوهای خود را برای نمایش در برنامه دوربین از طریق تلگرام به شماره 09035776077 ، برای ما ارسال نمایید. برنامه زنده دوربین شنبه ها ساعت 21:45