هدف 90 درصد دختران از دانشگاه رفتن...

8,985

تریبون نبض این بار با تصاویری از دانشگاه های ایران به میان دانشجویان رفته تا نظرشان را در رابطه با یک قانون بپرسد.

mix.n

mix.n

6 ماه پیش
خوب بود