افزایش اعتبار همراه اول و یک سوء تفاهم

56

شبکه خبر- 19 تیر 98- 18:14 | شنیده شه که همراه اول امروز اعتبار قطع میان دوره مشترکینش را افزایش داده اما ظاهرا این موضوع در فضای مجازی بد انعکاس داده شده و برخی ها فکر می کنند که از این اپراتورها طلبکارند. شاهین آرپناهی، مدیرکل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار: آن میزان سقف استفاده ای که می توانند در میان دوره داشته باشند تا به مرز قطع برسند ممکن است بعضی جاها کوتاه باشد و بعضی از مشترکین ما مصرف بیشتری دارند. لذا خود اپراتور براساس میزان کارکرد مشترکین، براساس خوش حسابی شان و یکسری پارامترها به نوعی اعتبار داد

پایشگری
پایشگری 1 هزار دنبال کننده