پنجاه شصت سال دیگه... کلیپ انگیزشی

1,765

کلیپ های بیشتر و متن این کلیپ در لینک https://goo.gl/gXKXU9 ---نجاه شصت سال دیگه جا خوش میکنیم تو یک قابِ عکسِ چوبی کنجِ دیوار، زندگی خیلی شوخی تر از اون چیزیه که آدم بخواد بخاطرش جدی جدی غصه بخوره یا یکی دیگه رو غصه دار کنه، تصمیم بگیر امروز رو زندگی کنی. و زندگی رو دوست داشته باش... --- کانال تلگرام استاد زندگی رو دنبال کنید، هر روز مطالب روانشناسی شده و عالی https://t.me/ostadzendegi