تورنتو رپتورز - گلدن استیت وریرز / ۱۲ دسامبر ۲۰۱۸

315
تورنتو رپتورز - گلدن استیت وریرز / ۱۲ دسامبر ۲۰۱۸
pixel