برنامه ثبت ورود به باشگاه

345
برنامه کارت زنی ورود به باشگاه بدنسازی استخر باشگاه رزمی باشگاه کشتی فوتبال بسکتبال ، ..... برنامه ثبت اعضا و سیستم کارت خوان مجتمع ورزشی نام آوران که توسط شرکت صبارایان تلفیق طراحی و تولید شده است. تمامی ابزارها توسط شرکت طراحی و ساخته شده است.
pixel