ویدیو۴ - کارگاه مجازی شیوع کووید-19:مدل‌ها و چالش‌ها - dem99 - ویروس کرونا

30
انجمن فیزیک ایران در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ یک کارگاه با عنوان کارگاه مجازی شیوع کووید-۱۹: مدل‌ها و چالش‌ها را در خصوص انتشار ویروس کرونا COVID-19 با همکاری دانشگاه صنعتی شریف برگزار کرد. این ویدئو چهارمین فیلم از این کارگاه است.
pixel