فیلم خشم 2018

870
Rampage فیلم خشم 2018 در فیلم خشم 2018 رابطه ای بین جورج و یک گوریل هوشمند عظیم و جثه وجود دارد این گوریل که از بچگی با جورج بوده پس از یک آزمایش ژنتیکی سرکش می شود و در پی آن به شهرهای آمریکای شمالی هجوم می برد و آنها را ویران می کند ..
pixel