قتلگاهی بنام باغ وحش شیراز

829

مجمع فعالان زیست محیطی کشور طی یک بیانیه اخطاری به باغ وحش شیراز خواستار تعطیلی این زجرگاه حیوانات شد. | انجمن حمایت از حیوانات و محیط زیست ایران مخالف هر گونه اسارت حیوانات چه به صورت اصولی و غیر اصولی است. | سایت رسمی بزرگترین شبکه زیست محیطی ایران: WWW.EAFWORLD.COM