زمان در حبس قصر، اولین موزه زنده ایران در باغ موزه قصر

289
باغ موزه قصر 35 دنبال‌ کننده
289 بازدید
اشتراک گذاری
نمایش کاربردی «زمان در حبس قصر» به عنوان نخستین موزه زنده ایران، در زندان سیاسی باغ موزه قصر روی صحنه می رود نمایش «زمان در حبس قصر» به شیوه تئاتر کاربردی است و با حضور تماشاگران در صحنه و محل اجرای نمایش به مبارزات و مرارت های زندانیان سیاسی در بند رژیم طاغوت می پردازد. در کشور ما تاکنون در حوزه تئاتر کاربردی به صورت جدی نمایشی نداشتیم و پس از اجرای اولیه در سال ۹۴، امسال با راه یافتن به بخش چهل سالگی انقلاب، جشنواره تئاتر فجر به مدت یک ماه اجرا می شود.
pixel