صادرات الزام رونق تولیداست

113
دکتر سعید ترکمان دهنوی عضو هیات نمایندگان و رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان سمنان در چهل هفتمین نشست هیات نمایندگان تاکید کرد : جدی گرفتن صادرات در این شرایط یک ضرورت است
pixel