جراحی فیکو برش کوچک MICS و انژکتور BLUEMIXS 180

3,859
3,859 بازدید
اشتراک گذاری
استفاده از برش کوچکتر از 2 میلیمتر در جراحی فیکو باعث میشود که عیب انکساری ناخواسته بعد از عمل به وجود نیاید و همچنین احتمال عفونت را کاهش میدهد. تنکنولوژی ساخت لنز های داخل چشمی زایس امکان عبور این لنز ها از برش 1.8 میلیمتری را میدهد. این لنز ها خاصیت لنزهای هیدروفیل و هیدروفوب را همزمان دارد. این فیلم جاگذاری لنز را با استفاده از انژکتور پیشرفته ی بلومیکس 180 را نشان میدهد. www.didebantajhiz.ir
pixel