داستان گزارش و مکر خرگوش از مولانا (enahang.ir)

108

مولانا در این داستان از یک خرگوشی تعریف میکنه که برای تحویل گزارشش به سلطان جنگل تاخیر کرده و با خودش فکر می کنه که چیکار کنم که شیر سرزنشم نکنه، این داستان مثل برخی موارد دیگر در مثنوی معنوی در چند بخش قرار گرفت و یه مقدار طولانیه. اما این بخش که یه بخش کوتاهه درباره نوع اندیشه و علت نور الهی صحبت می کنه و مولانا از داستان مکر خرگوش به بصیرت پیدا کردن و تشریح حقایق بزرگتری دست پیدا می کند.

پارچینا 7 دنبال کننده
pixel