استدلال های عجیب شاه برای توجیه جدایی بحرین از ایران

135
چون عرب زبان بودند و جای مهمی نبود، آنجا را واگذار کردیم!!!
مذهبیون 287 دنبال کننده
ایستگاه اتمسفر
%85
کارگردان: مهدی جعفری مدت زمان: یک ساعت و 30 دقیقه
ایستگاه اتمسفر
pixel