قلعه کنگلو، خطیر کوه ، سوادکوه ، مازندران

2,304
در یکی از فرعی های جاده فیروزکوه قبل از دوآب به سمت خطیر کوه فلعه ای قرار دارد به نام کنگلو. ادامه درWWW.afracamp.ir
pixel