درمان بيماری ايکتيوز

853

در بعضی از برنامه ها استاد از داروی خاص ساخت خودشان نام می برند، محل اقامت ایشان در مشهد می باشد، برای مراجعه به ایشان و تهیه دارو می توانید با پیگیری آدرس محل و شماره تلفن ایشان را تهیه فرمایید