بزنگاه تجارت-9 | درباره «تاتا» بزرگترین شرکت خصوصی هند

1,938
بعد از کشف میادین نفتی در دریای شمال، نروژ و بریتانیا دو سیاست متفاوت را در قبال درآمدهای نفتی شان در پیش گرفتند که نتیجه آن از دست رفتن ثروت بریتانیای ها و معتبرترین توسعه ارزی برای نروژی ها بود.
خبرگزاری تسنیم 5.3 هزار دنبال کننده
pixel