خط تولید کارخانه یکتا افروز 2

75
شرکت صنایع روشنایی یکتا افروز با هدف برطرف کردن نیاز داخلی به محصولات روشنایی و صادرات و ارزآوری برای کشور در سال ۱۳۹۷ تاسیس گردید. استقبال گسترده بازار داخل از محصولات یکتا افروز موجب گسترش دامنه فعالیت و افزایش تولید در این مجموعه گردید به طوری که در حال حاضر طراحی و تولید بیش از ۶۰ مدل از محصولات روشنایی در این مجموعه انجام می شود که همچنان در حال گسترش می باشد.
pixel