زمردماهی حلقه‌ای: Hologymnosus annulatus

1,503

زمردماهی حلقه‌ای (نام علمی: Hologymnosus annulatus)، از ماهیانی است که بعضی منابع در فهرست ایران قرار داده‌اند (قطعی نیست). این ماهی تا 40 سانتیمتر بزرگ می‌شود و دو الگوی رنگی در منطقه دریای عمان/اقیانوس هند و اقیانوس آرام دارد. ◄ اطلاعات بیشتر: http://fishbase.ir/species/persiangulf_gulf_of_oman/Hologymnosus-annulatus.html

pixel