بررسی طرح «شفافیت آراء نمایندگان» در برنامه رادیویی پیک بامدادی

344

برنامه رادیویی «پیک بامدادی» روز شنبه 17 شهریورماه 97 در یک گزارش خبری به بررسی طرح «شفافیت آراء نمایندگان» پرداخته است. «محمدرضا علیزاده»، کارشناس مجموعه شفافیت برای ایران نیز در این گفتگوی رادیویی حضور دارد.