بیعت کنیم تا زمان ظهور جلو بیوفتد.

95

اذان مشرق - AzaneMashregh.ir - طبق برخی روایان اگر در بین تمام بشر ده هزار نفر با حضرت بیعت کنند، یعنی اگر حتی اگر گفت بمیر، بمیرید، آن وقت حضرت ظهور خواهند کرد. پس بیایید خالصانه تلاش کنیم که خداوند توفیق بیعت بدهد.

اذان مشرق
اذان مشرق 3 دنبال کننده